Grisene på Kjerresnes har funnet tilbake til røttene.

Målselv Mat er familiegården med lange tradisjoner innen sau og lammehold. Et ufravikelig fokus på bærekraft og dyrevelferd har gitt Målselvbedriften stempelet som en kvalitetsleverandør.

Livets glade dager

Her var det ingen svin på skogen – inntil sønnen på 24 år flyttet hjem igjen til gården. Han ville prøve seg på grisehold. Og ikke tradisjonell griseproduksjon på bås. Hans griser skulle søke tilbake til røttene – utegriser som fikk grave, rote og rulle seg i jorda, og leve livets glade dager på grisevis – fra tidlig vår til seinhøst og slaktetid.

Våren 2016 tok Eirik Willmann Østring i mot 25 griser og slapp dem ut på beite. Året etter økte han antallet til 50. I år hadde Målselv Mat 260 griser i fri dressur rundt i gårdens store inngjerdinger. Grisene får finne mye av maten selv på naturlig vis, der røtter står høyest på menyen.

En fri gris er en lykkelig gris, mener Eirik. De har en stressfri hverdag og tar seg gjerne en blund midt på dagen i skyggen av et tre. Den frie grisen har også en kjøttkvalitet det går gjetord om. Vi på Eide Handel er stolte og glade for å være en av få utvalgte som får tilby Eiriks nordnorske gris av aller høyeste kvalitet.

På naturlig vis

Eirik har ingen planer om å øke antallet heldiggriser. Derimot har han tenkt å lage et fôringsanlegg til grisene med kasserte grønnsaker. Dermed blir mat som skal kastes til ny mat igjen, garantert til glede for både naturen og Eiriks heldiggriser.

Oppskrift:

Øysteins beste juleribbe

Les mer >