Alpelam fra Lyngen er kjent for å være noe av det ypperste du kan kjøpe innen norsk lammekjøtt. Mye av smakshemmeligheten ligger i de unike beiteforholdene i Lyngsalpan.

Høsten er igjen i anmarsj. Terrenget skifter forsiktig fra frodige grønnfarger til en imponerede skala av gult, rødt og oransje. Den lave sensommersola kjemper mot sylskarp høstluft – smertelig klar over at slaget på forhånd er tapt. Det er snart klart for ny sesong i Lyngsalpan, men først skal vi høste godene dette unike alpine landskapet gir oss.

Frodig samarbeid

Vår spesialitet Alpelam fra Lyngen er i dag kjent for å være blant det ypperste innen norsk lammekjøtt. Fra tre gårder mellom Lyngseidet og Oksvik har like mange brødre gjennom et helt liv med hardt arbeid avlet frem prima lam og fårekjøtt. I slutten av august er tida inne for å lose de første beitedyrene ned de mektige fjellsidene som stuper uredde rett i havet. Selve sankingen pågår gjennom hele høsten, men arbeidet med å produsere Norges beste lammekjøtt starter lenge før.

Å levere topp kvalitet krever dedikasjon. Brødrene Larsen setter ikke bare ambisiøse mål for sin egen matproduksjon, men er med på å løfte den nasjonale standarden. De er svært opptatt av kvalitet, og har tatt fullstendig kontroll på hele næringskjeden – fra avl og dyre-velferd til det å utnytte beiteforholdene optimalt. Lammene står maks én dag på innmarksbeite før slakt. Resten av tiden beiter de på naturlig næring i det fri. Kjøttet er naturligvis sporbart, og 97,5 % av lammene de leverer i år er i stjerneklassen i henhold til næringens egen klassifiseringssystem, noe som er langt over landsgjennomsnittet for norsk lammekjøtt.

Naturlige fortrinn

For å forstå hele grunnlaget for denne delikatessen må vi tilbake til fjells. De nyeste vegetasjonskartene til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser at beiteforholdene i Lyngen er best i klassen. Næringsrik berggrunn gir de frodige fjellsidene spesielt god beitekvalitet. De bratte skråningene bugner med gode planter som engkvein, gulaks og rødsvingel. Så frodige at området til tider framstår nærmest som innmarksbeite. Lyngsalpan har i tillegg mange snøleier som oppstår i forsenkninger og skråninger i terrenget. Her ligger snøen langt ut over sommeren og etter hvert som snøen smelter får beitedyrene tilgang på frisk næring. Unge planter smaker mer og har større næringsinnhold. Dette gir grunnlag for god tilvekst på dyrene utover sensommeren og høsten, og er dermed en svært verdifull del av beiteressursen.

Kunnskap møter kvalitet

Når råvarene kommer til oss på Eide Handel starter vi foredlingen umiddelbart. Pinnekjøtt, fenalår, fenabog, pølser, lammekjøttdeig samt tradisjonelle stykningsdeler lages til på vårt eget kjøkken her i Eidkjosen. Kombinasjonen med verdens beste lammekjøtt i klypene på våre egne, erfarne fagfolk har vist seg å være en ubetinget suksess.

Med lite fett og stor kjøttfylde er Alpelam fra Lyngen blitt en skikkelig delikatesse. Hvert år produserer Larsen-brødrene cirka 2000 lam, tilsvarende 40 tonn slaktet kjøtt. Alt selges fra Eide Handel. Vi er stolte over å ha vært med på å utvikle merkevaren Alpelam, og glade for at det nå igjen er sesong for å fylle butikken med nordnorske råvarer i verdensklasse.