Når vårsnøen tiner i Lyngsalpan og trekker seg oppover de mektige fjellskråningene, følger alpelammene etter. Slikt blir det god trening av.

Alpelam har rennommé på seg for å være noe av det ypperste du kan kjøpe innen lam. En del av smakshemmeligheten ligger i de unike beiteforhold Alpelammene har. Vegetasjonskartene til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viser at beiteforholdene i Lyngen er blant de beste i hele landet.

– Den næringsrike berggrunnen i Lyngsalpan gir frodige fjellsider og spesielt god beitekvalitet, forteller seniorrådgiver Finn-Arne Haugen ved NIBIO. Skråningene bugner med gode planter som engkvein, gulaks og rødsvingel.

Godt gress

– Høye fjell er spesielt gunstige. De gir sauene tilgang til friskt plantemateriale gjennom store deler av sommeren. De følger snøsmeltinga oppover i høyden og eter nye planter etter hvert som de gror opp. Unge planter har større næringsinnhold og er en viktig faktor for god tilvekst. I tillegg har beitet høyt sukkerinnhold, som gjør at det smaker bedre. Og da spiser også lammene mer, forteller Haugen.

Fra fire gårder mellom Lyngseidet og Oksvik har like mange brødre avlet frem prima lam og fårekjøtt. Kjøttet deres er sporbart og garanterer stor kjøttfylde og lite fett. Bak produktet Alpelam ligger det over ti års hardt arbeid for å skape kvalitetskjøtt.

– Det handler om å sørge for kvalitet fra fjøs til bord. Fra avl til beiteforhold og hvordan sauen behandles. Jeg liker å sammenligne dette med et alfabet. Alle bokstavene må være med og være like store. Ellers blir det noe som mangler, forklarer sauebonde Asgeir Larsen.

– Vi lever av og for sauen, slår sauebonden fast.

Kjøtt i stjerneklasse

Hvert år produserer Larsen-brødrene cirka 2000 lam, tilsvarende 40 tonn slaktet kjøtt. Alt selges fra Eide Handel. Totalt 1200 – 1300 vinterfôrede sauer går på beite hos brødrene Larsen. 95 prosent av lammene deres ligger i stjerneklassen i henhold til klassiseringssystemet for næringen, noe som er langt over landsgjennomsnittet for norsk lammekjøtt. Å gi kundene topp kvalitet krever full konsentrasjon, mener Asgeir Larsen.

– Du må være fokusert når du jobber med dette. Det nytter ikke å drive med andre ting i tillegg. Vi jobber hele tiden for å heve nivået, men også med å utvikle nye produkter – det er ambisjonsnivået vårt, sier Larsen.

Han er også opptatt av at andre matprodusenter skal ha ambisiøse mål med sin matproduksjon.

– Derfor er det ekstra artig å få være en del av utvalget til Eide Handel. De er også opptatt av kvalitet, og da hever det oss alle. Det er viktig å ha en slik type butikk, avslutter sauebonde Asgeir Larsen.

Alpelam på høydetrening kommer til Eide Handel.