Av de beste nordnorske lammene. Naturtørket på gammeldags vis etter alle kunstens regler.

Ikke tilgjengelig før desember.